SENDYOUR CV

Upload Your CV

Name

Surname

E-mail

reset

Select File

Demirer Kablo Tesisleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ‘ye iş başvurumun kabulü ve değerlendirilmesi için verdiğim CV’m içeriğindeki “Sağlık Bilgisi, Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleriyle İlgili Veriler, Sendika Bilgisi” gibi özel nitelikli kişisel verilerimin DemirerKablo Tesisleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından iş başvurumun değerlendirilmesi amacıyla kullanılmak üzere toplanması, depolanması, değiştirilmesi, yurt içinde ve/veya yurt dışında şirketin ortak ve iştirakleriyle (ve/veya işin yerine getirilmesi için paylaşılması gereken üçüncü kişi iş ortaklarıyla) paylaşılması, bu rızam doğrultusunda saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması gibi yöntemlerle kişisel verilerimin Anayasal güvenceler ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuatlar kapsamında belirlenen ilke ve güvenceler çerçevesinde işlenmesine ve aktarılmasına açık olarak onay veriyorum.