CompanyPolicies

Company Policies   

Şirket Politikalarımız                                                                                                                                                                                      

KURULUŞUMUZUN, 

Kalite Politikası:

Müşteri ve kalite odaklı stratejik yönetim modelini uygulayan DEMİRER KABLO;

Elektrik enerji kabloları ve aksesuarları, Telekomünikasyon ve İletişim Kabloları

sektöründe güvenilir ürün ve hizmetleri ile dünya çapında toplam çözüm sağlayan

Lider kuruluşlardan biri olmayı hedeflemektedir.

Bu amaçla; çalışanların tam katılımıyla; tüm ürün ve hizmetlerinde sürekli iyileşme

prensibi temel faaliyet prensibi olarak benimsenmiştir.

Çalışanlarımızı, tedarikçilerimizi; müşterilerimize en iyi ürün ve hizmeti sağlayacak

şekilde bilinçlendirmek, gereken kaynakları sağlamak, ilgili diğer tarafların ihtiyaç ve

beklentilerini dikkate almak önemle üzerinde durduğumuz hususlardır.

Müşteri odaklılık temel prensibimiz, Kalite Yönetim Sistemimizin etkinliğinin sürekli

iyileştirilmesi başlıca taahhüdümüzdür.

Müşteri isteklerine, ihtiyaçlarına, standardlara, mevzuatlara ve amaca uygun ürünü

en ekonomik şartlarda geliştirip, üretip, test edip, zamanında teslim etmek ve ekonomik ömrü

boyunca en iyi performansı vermesini  sağlamak en önemli hedeflerimizdendir.

Toplam kalite felsefesi uyarınca her çalışanımız bu sistemin işlemesinden yetkisi

dahilinde sorumludur.

 Alpar ÖZTOPRAK

   Genel Müdür

KURULUŞUMUZUN,

 İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası:

İş sağlığı güvenliği bilincinin tüm çalışanlar tarafından yaşatılabilmesi için gerekli olan duyuru, eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarını yürütmek,

Sunduğumuz tüm hizmetler ve üretimlerimiz sırasında; çalışanları ve faaliyetlerimizden etkilenecek insanları, işle ilgili yaralanma ve hastalıklardan korumak ve iş kazalarını önlemek,

İş Sağlığı Güvenliği ile ilgili yasal mevzuat ve diğer bağlayıcı düzenlemelere uygun hareket ederek, İş Sağlığı Güvenliği performansımızın sürekli gelişimini sağlamak.

Hedeflenen İş Sağlığı Güvenliği performansımız ile üçüncü taraflara örnek teşkil etmek, önemle üzerinde durduğumuz hususlardır.

 Alpar ÖZTOPRAK

   Genel Müdür

KURULUŞUMUZUN,

 Çevre Politikası:

Ürün, hizmet ve çevre kalitesinin güvence altına alınmasını temel faaliyet prensibi olarak kabul

eden DEMİRER KABLO, mevcut ve planlanan üretim faaliyetlerinde ekonomik ve ekolojik

dengeyi sağlamak amacıyla, çevresel performansını zaman içinde sürekli gelişmeyi ve bunu

bir şirket kültürü haline getirmeyi taahhüt eder.

Bu kapsamda;

* Ulusal ve uluslararası çevre mevzuatını takip etmek ve ilgili yükümlülükleri yerine getirmek,

* Sürdürülebilir kalkınma prensipleri doğrultusunda, tasarım, satın alma, üretim, dağıtım,

satış sonrası hizmet aşamalarında çevreyi korumayı ve doğal kaynakların etkin kullanımını

sağlamak,

* Tüm şirket faaliyetlerinden doğan ve alıcı ortama verilmesi muhtemel kirleticileri en aza

indirmek,

* Tüm şirket çalışanlarını, yan sanayi müşterilerimiz ile tedarikçilerimizi çevre kirliliğinin

azaltılması ve çevrenin korunması yönünde bilinçlendirmek ve eğitmek,

* Hedeflenen çevre performansımız ile üçüncü taraflara örnek teşkil etmek, önemle üzerinde

durduğumuz hususlardır.

 Firmamızın çevre politikası, kamuoyunun incelemesine açıktır.

 Alpar ÖZTOPRAK

   Genel Müdür

KURULUŞUMUZUN,

 Bilgi Güvenliği Politikası:

 Yürütülen faaliyetlerin etkin, doğru, hızlı ve güvenli olarak gerçekleştirilmesini temin etmeyi,

 Tüm müşteri şartlarına ve yasal yükümlülüklere uyum sağlamayı,

 Firmamıza, müşterilerimize, tedarikçi ve iş ortaklarımıza ait her türlü bilgi varlığının gizlilik,  

 erişilebilirlik ve bütünlükleri üzerindeki risklerin farkında olmak ve bu riskleri yönetmeyi,

 Eğitim ve danışmanlıkta süreklilikle bilgi güvenliği olgusuna firma genelinde tam katılım ve bilgi

 güvenliğinde yüksek farkındalık yaratmayı,

 Bilgi güvenliğini sistematik olarak ele alarak sürekli iyileşen, gelişen ve yeni risklerin

 oluşmasına imkân vermeyen bir yapı haline getirmeyi,

 Taahhüt ederiz.

Alpar ÖZTOPRAK

   Genel Müdür